Pilegrim er en i vandring på livets vei.

                                                                                        Til alle

                                                            Et riktig godt nytt pilegrimsår 2021